Owen Francis – Athro Addysg Gorfforol

Gair bach o ddiolch i’r holl tîm am eich cydweithrediad a ymdrech yn ystod y pedair mis diwethaf. Fe wnes i mwynhau pob dydd ac yn gwerthfawrogi pob cyfle i chi rhoi i mi. Ennillais profiad gwerthfawr a phleserus yn ystod y misoedd. Unwaith eto, diolch yn fawr i chi am yr holl gyfleoedd.